De fietsstallingen aan het Sint-Pietersstation en Dampoort

Vraag gesteld op 12/02/2007 in de Commissie voor Openbare Werken, Stedenbouw, Woonbeleid, Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Stadswoningen

Onlangs kwam het nijpend gebrek aan fietsenstallingen aan het Sint-Pietersstation uitgebreid in de media. Volgens tellingen staan er ongeveer dubbel zoveel fietsen aan het station als er stallingen zijn (6000 fietsen tegenover 3000 plaatsen). Het stadsbestuur verstuurde daags nadien een persbericht dat de parking achter het station zou plaatsmaken voor een fietsenstalling. Ik juich deze beslissing toe maar ik heb hier nog enkele vragen bij.

  • Wanneer zou deze parking er komen en aan hoeveel fietsen zal deze parking plaats geven? Is er ondertussen al meer bekend over mogelijke alternatieven voor nog meer fietsenstallingen?

Ook aan Dampoort is er een schrijnend gebrek aan fietsenstallingen. Ook al kwamen er in november 100 extra fietsenstallingen erbij (capaciteit nu 922), het effect is nauwelijks waarneembaar. Er zijn te weinig plaatsen. De situatie is extra cynisch omdat automobilisten met een abonnement er wel gemakkelijk en gratis hun auto kunnen parkeren. Het type fietsenrek dat daar gebruikt wordt zorgt er bovendien dat fietsen snel beschadigd geraken: vooral de rem- en verlichtingskabels krijgen het zwaar te verduren wat de veiligheid van de fietsers niet bepaald verhoogd.
Het Dampoortstation zou een deel van de druk op het Sint-Pietersstation kunnen wegnemen tijdens de werken, maar daarvoor moet het wel vlot bereikbaar zijn voor fietsers.

  • Zijn er plannen voor meer en betere fietsenstallingen aan het station Dampoort? Zou er een bewaakte fietsenstalling kunnen komen aan het Dampoortstation? Vanaf wanneer?

Aan beide stations is de aanwezigheid van fietswrakken massaal. Fietsenstallingen worden blijkbaar vaak gebruikt als gemakkelijke dumping plaatsen voor afgedankte fietsen. Deze fietsen nemen wel de schaarse plaatsen in.

  • Om de hoeveel maanden worden fietswrakken gelabeld en opgeruimd? Volgens het persbericht zal er met “versterkte personeelsinzet aan structurele opruiming van fietswrakken gedaan worden.” Wat wordt hiermee bedoeld? Wordt dit ook bekeken in de fietsenstalling rechtover het oude Postgebouw aan het Sint-Pietersstation?


Mevrouw Temmerman: Wat de fietsstallingen aan het St-Pietersstation betreft is er een fasering opgezet, die er moet voor zorgen dat in elke stadium van het stationsproject het huidig aantal stallingen minstens gelijk blijft. De stallingen zullen er aan de achterkant van het station (St-Denijslaan) bijkomen op het moment dat er andere stallingen (goederenloods, betaalde stalling) moeten verdwijnen omwille van de werkzaamheden. Tegelijk met de achterkant van het station zullen er ook aan de Fabiolalaan (kant van stationsemplacement) in de parkeerstrook fietsstallingen worden aangebracht.

Ondertussen is de stad zelf ook begonnen met het aantal stallingen op te voeren. Recent werden er stallingen op het Maria-Hendrikaplein bij geplaatst. Er zijn ook stallingen voorzien op de middenzone van de Astridlaan (tussen Blankenbergestraat en Oostendestraat).

Een nieuw feit is ook dat het SOB een pand heeft aangekocht aan de achterkant van het station (Voskenslaan) dat ook mogelijk in aanmerking komt voor extra fietsenstallingen.

Wat het Dampoortstation betreft zullen we met de NMBS overleggen voor het plaatsen van extra stallingen.
Het klopt dat daar de situatie ook voor verbetering vatbaar is. Maar in tegenstelling tot het St-Pietersstation heeft de NMBS aan de Dampoort gronden ter beschikking die dicht bij het station liggen en in aanmerking komen voor fietsstallingen. Ook op het voorplein voor het Dampoortstation zijn er nog mogelijkheden. We zullen in ieder geval op korte termijn met de NMBS ook samenzitten rond de Dampoort.

Wat het verwijderen van wrakken betreft, is het zo dat de Fietswacht zo goed als wekelijks patrouilleert aan het station, inclusief de stalling over het oude Postgebouw. . Wel is het zo dat de definitie van ‘wrak’ soms wel van persoon tot persoon verschilt. Een fiets met een verbogen wiel of een platte band of een fiets die er wat roestig uitziet is niet noodzakelijk een wrak. Deze fietsen worden daarom van een label voorzien. Wanneer de eigenaar van de fiets dit label er niet aftrekt binnen de 14 dagen wordt de fiets ingenomen en overgebracht naar het fietsdepot. In een normaal jaar worden zo ongeveer 2.000 fietsen ingenomen. Wordt het label wel verwijderd, dan blijft de fiets staan.

Wrakken zijn fietsen die zeer manifest nooit meer rijvaardig kunnen worden en deze worden wel meteen meegenomen. Maar de tolerantiedrempel is wel hoog. Ervaringen uit het verleden hebben uitgewezen dat wat toen als ‘wrak’ werd beschouwd, door de eigenaar nog als een fiets in gemiddelde staat werd beschouwd. Vandaar dat labelen enerzijds, en anderzijds ook het project StudentENmobiliteit dat studenten een kwaliteitsvolle fiets moet aanbieden

Volgen! Delen!