De verkoopautomaten van De Lijn

Vraag gesteld op 12/02/2007 in de Commissie voor Openbare Werken, Stedenbouw, Woonbeleid, Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Stadswoningen

Sedert De Lijn overal verkoopautomaten geïnstalleerd heeft, is het steeds moeilijker om nog langer een geldig vervoersbewijs te kopen.
Het grootste probleem is dat de blauwe verkoopautomaten geen geld teruggeven. Je moet dus al gepast geld op zak hebben (1,20€). Als je er anderhalve euro instopt dan krijg je geen geld terug en kon je je ticket evengoed aan de tramchauffeur gevraagd hebben. Als je er twee euro in stopt kom je zelf nog duurder uit.
Er zijn niet altijd alternatieven in de buurt waar er tramkaarten kunnen gekocht worden. Bovendien zijn die verdeelpunten (krantenwinkels en dergelijke) niet altijd open.
Ik ben me er van bewust dat het probleem zich vooral bij De Lijn bevindt.
Is het Stadsbestuur hier van op de hoogte? Mag/kan dit eigenlijk zomaar? Kan het stadsbestuur hier in tussenkomen? Konden de toestellen niet uitgerust worden met proton? Of konden de toestellen niet uitgerust worden dat ze ook geld konden teruggeven, zoals alle andere automaten?

Mevrouw Temmerman: De vraag over automaten van De Lijn kan de stad onmogelijk zelf behandelen. De vraag werd doorgestuurd aan De Lijn en ons werd volgend antwoord overgemaakt:
De Lijn plaatste de verkoopautomaten om tijd uit te sparen voor de reiziger. Als reizigers hun vervoerbewijs al op zak hebben, is er een betere doorstroming van onze voertuigen, kortere wachttijden aan de haltes en dus stiptere reistijden. De Lijn beschikt in Gent over 17 grote AVM-automaten (automatic vending machines) en bijna 100 kleinere Accent – verkoopautomaten.

Alle automaten zijn uitgerust met een Proton-lezer
Alle verkoopautomaten van De Lijn zijn – in tegenstelling tot de vermelding in de vraag – wel degelijk uitgerust met een Proton-lezer.

Voorverkooppunten De Lijn

In Gent zijn biljetten en Lijnkaarten te koop in 4 Lijnwinkels en in totaal 88 krantenwinkels, supermarkten en NMBS-stations. De Lijn werkt voortdurend aan de verdere uitbreiding van dit voorverkoopnetwerk. De recente uitbreiding met voorverkoop in NMBS-stations laat onze reizigers toe om ook buiten de normale openingstijden een vervoerbewijs in voorverkoop aan te schaffen.

Geld teruggeven
Het klopt dat de kleine automaten geen geld teruggeven. Dit staat ook uitdrukkelijk vermeld op de automaat. Bovendien is dit niet alleen in Gent het geval, maar geldt dit ook in het buitenland (bvb in Londen). Daar staat wel tegenover dat deze automaten klein zijn en dus bijna overal geplaatst kunnen worden. Dit in tegenstelling tot AVM-automaten die wel geld kunnen teruggeven. In de grote automaten is een wisselgeldsysteem aanwezig waarin de munstukken gesorteerd kunnen worden. De Lijn koos ervoor om op zoveel mogelijk plaatsen een verkoopautomaat te installeren. Dit zou niet mogelijk geweest zijn als we enkel AVM-automaten zouden plaatsen.

Grote AVM-automaten versus kleine Accent- automaten
De grote AVM-automaten bieden zeker voordelen tegenover de kleinere automaten. Maar zoals vermeld is het plaatsen van AVM-automaten niet overal mogelijk. De Lijn kiest daarom om de grote automaten vooral op belangrijke openbaarvervoerknooppunten te voorzien. De grote automaten kosten (in
aankoopprijs) ook 6.5 keer zoveel als de kleine automaten. De keuze voor de kleinere automaten langs de tramlijnen is dus ook een economische keuze. Met de plaatsing van de kleine automaten willen wij een zo groot mogelijke spreiding van verkoopautomaten mogelijk maken, en zo een maximale service bieden aan onze reizigers.

M-ticketing vanaf nazomer 2007

De Lijn start in de nazomer van 2007 met een proefproject M-ticketing in Gent en Antwerpen. Reizigers zullen dan via sms een biljet korte afstand kunnen kopen. Voorlopig zal dit systeem enkel mogelijk zijn voor Proximus-klanten. Gesprekken met de andere operatoren zijn lopende. De tickets die gekocht worden via sms, zijn ondanks de communicatiekost van 0,15 euro (huidige marktprijs) nog steeds goedkoper dan in het voertuig.

Volgen! Delen!