Kinderopvang – Tinkelbel

Proficiat, er is er ééntje jarig! Het systeem Tinkelbel Het centrale meldpunt voor kinderopvang bestaat vandaag exact één jaar! Als
toekomstige moeder en met veel toekomstige ouders in mijn vriendenkring hoor ik veel reacties over Tinkelbel. Iedereen vindt het een zeer handig systeem: met één telefoontje heb je je meteen ingeschreven in alle stadscrêches wat de zoektocht een stuk korter maakt. Nadeel is wel dat je lang onzeker bent over de opvang: pas vijf maanden voor de opvangdatum krijg je te horen of je al dan niet terecht kan in de stadscrêche van je keuze. Daarom ben je verplicht om alsnog op zoek te gaan naar andere opvangmogelijkheden.
Is er al een evaluatie gemaakt van het systeem?

Het systeem werd in de loop van de maand mei geëvalueerd naar aanleiding van het 1-jarig bestaan van Tinkelbel. Voor wat de aanvragen en de voorstellen betreft zorgt het programma Tinkelbel. De gegevens over de reëel ingeschreven kinderen komen uit de instellingen zowel in november 2005 en april 2007.

Zo ja, wat leverde die op?
Het resultaat was bevredigend in zoverre we meer ouders aan een opvangplaats hebben kunnen helpen en de verschillende doelgroepen goed vertegenwoordigd zijn.
Enkele cijfers ter staving.

Evolutie 2005 – 2007

 • Aantal geplaatste kinderen
  (sommige plaatsen door meer dan 1 kind op een dag bezet) 980 (2005) –> 1055 (2007)
 • Opleiding; 5,1% (2005) –> 9,9% (2007)
 • Wonen in de buurt 51% (2005) –> 58% (2007)
 • Broer / zus 22% (2005) –> 29% (2007)
 • Inclusie 0,6% (2005) –> 0,9% (2007)

Voordelen, nadelen?

De voordelen zijn :

• Meer kinderen maken gebruik van het aanbod aan opvangplaatsen.
• Meer mensen in opleiding brengen hun kind naar de initiatieven
• Het aantal inschrijvingen uit de buurt steeg met 7%.
• De broers en zussen komen ook in meerdere mate in aanmerking voor opvang.
• Wij kunnen echter niet voldoen aan alle vragen gezien er meer broers en zussen een plaats hebben gevraagd dan er beschikbare plaatsen zijn.
• Inclusie is ook lichtjes gestegen: alle ouders die voor hun kind met specifieke zorgbehoeften toch kiezen voor reguliere opvang vinden ook plaats.

De nadelen zijn:

• Vooral te situeren op het niveau van de doeltreffendheid van de software.
• Zoals bij elk nieuw programma doen er zich fouten voor, we streven samen met de programmeurs verder naar optimalisatie.

Moet er ergens bijgestuurd worden? Zo neen, is die gepland? Voor wanneer?
Belangrijk is om het programma steeds bij te werken totdat het werken met Tinkelbel volledig geautomatiseerd is.
Maandelijks zijn er vergaderingen met de programmeurs om optimalisaties te realiseren.

Hoeveel aanvragen voor Kinderopvang zijn er geweest in het eerste jaar?
Het programma geeft uit “ de lijst aanvragen van 1 juni 2006 tot 31 mei 2007” 2982 aanvragen.

Aan hoeveel vragen kon een positief antwoord gegeven worden?
Wij hebben 867 voorstellen gedaan (een voltijdse plaats kan door meer dan 1 kind gedeeld worden).
Wij hebben jaarlijks slechts plaats voor +/- 450 voltijdse plaatsen binnen DIKO gezien kinderen ongeveer 2 jaar gebruik maken van kinderopvang. Kinderen komen later binnen gezien de kansen tot het opnemen van ouderschapsverlof en kunnen naar school aan 30 maand.

Zijn er ouders die het gekregen aanbod nog weigeren, bijvoorbeeld omdat ze toch kiezen voor een eigen crêche of onthaalouder?
Er zijn inderdaad wel nog ouders die een voorstel weigeren omdat ze een andere vorm van kinderopvang hebben gevonden.

Bij de inschrijvingen in crèches en peutertuinen zijn er quota’s voor: buurtbewoners, minder kansrijken, kinderen die specifieke zorgen nodig hebben en kinderen met een handicap, kinderen van wie de ouders een inburgeringstraject en opleiding Nederlands of een opleiding van de VDAB volgen. Daarnaast wordt er voorrang gegeven aan éénoudergezinnen, broertjes of zusjes van een kind dat al in het kinderdagverblijf of de aanpalende school verblijft, inwoners van Gent Centrum en deelgemeenten.

Bestaat er een socio-economisch profiel van de aanvragers?
Wij hebben nog geen socio-economisch profiel van de aanvrager gemaakt. Dit lijkt ons niet noodzakelijk gezien we via de quota zorgen voor een sociale mix binnen de initiatieven.

Is het systeem effectief voor minder kansrijken, mensen die een opleiding volgen en éénoudergezinnen? Wat met de buurtbewoners, hebben zij een goede kans op kinderopvang indien zij niet tot de minder kansrijken behoren?

– 25 % van de ouders vallen onder de categorie etnisch culturele minderheden
– 9,9 % van de ouders volgen een opleiding
– 22 % van de ouders heeft een laag inkomen
– 34 % van de ouders valt onder het statuur GOK-er
– 0,9 % voor inclusie
– 16 % zijn éénoudergezinnen

Uit deze cijfers blijkt dat onze kinderopvang er in slaagt om kansarmen goed te vertegenwoordigen binnen de kinderopvang zoals het bij de oprichting van Tinkelbel vooropgesteld was.
Ook Kind en Gezin staat voor deze visie.
Ouders met een laag inkomen zijn dus goed vertegenwoordigd bij de toekenning van de plaatsen, wat ook blijkt uit de cijfers van het GOK.

Zijn de quota werkbaar? Moeten er quota bijkomen of mogen er verdwijnen?
Voorlopig zijn de quota werkbaar gezien de bovenstaande resultaten. Op mijn vraag gebeurt er binnenkort weer een onderzoek naar de dekkingsgraad van de kinderopvang binnen de verschillende gebieden. De resultaten van dat onderzoek samen met de gegevens uit Tinkelbel zullen misschien tot andere conclusies leiden met betrekking tot de quota.

De toekomstige ouders moeten een eerste, tweede en derde keuze van opvang doorgeven. In hoeveel procent van de gevallen krijgen de mensen hun eerste, tweede, derde of zelfs een andere keuze?
Dit kunnen we niet uit de statistieken afleiden maar in 9/10 van de voorstellen gaat het om de eerste keus.
De ouders die spijtig genoeg geen plaats hebben kunnen niet door een tweede keuze wel een plaats bemachtigen.
De aanvragen worden bekeken voor een bepaalde maand, alle criteria worden in rekening gebracht en dan is het toch uiteindelijk de oudste aanvraag per groep rekening houdend met de quota die een voorstel ontvangt.

Zijn er al klachten gekomen op het systeem?
Er is 1 klacht behandeld via de ombudsvrouw in 2006.
Er zijn 4 klachten behandeld via de ombudsvrouw in 2007.
Uiteraard zijn er zeer regelmatig vragen om uitleg, informatie, verduidelijking op mijn kabinet en Diko zelf.

Welke?
De meeste klachten, vragen om uitleg,…zijn een gevolg van het nijpende tekort aan opvangplaatsen binnen deze stad en in Vlaanderen. Andere klachten zijn te wijten aan het feit dat men pas 5 maand voor de definitieve opname bericht krijgt over wel of geen plaats, zoals uzelf aangaf bij uw inleiding. Dit wordt als zeer moeilijk ervaren voor ouders die geen plaats hebben maar is noodzakelijk om mensen uit de kansengroepen evenveel kans te geven op opvang. Om deze klacht te voorkomen is er in november beslist om al van bij de aanvraag een lijst toe te voegen met alle andere niet stedelijke initiatieven.

Volgen! Delen!

2 gedachten over “Kinderopvang – Tinkelbel”

 1. geachte ik zoek al een tijdje kinderopvang voor men zoontje van 8maanden maar ik ben ingeschreven in het centrale systeem van kinderopvan van de stad antwerpen en ze konden mij geen plaats bieden!!
  ik heb dan contact opgenomen met onthaalmoeders en daar hebben ze de wachtlijst stop gezet.
  Dan heb ik gebelt naar noodopvang (okido)
  daar was alles volzet en is ook met een wacht lijst een noodopvang met een acht lijst.
  Nu heb ik vorige maand geblet naar eht centraal punt voor kinder opvang en kreeg daar iets te horen dat bijna niet te geloven was alles was vol zet voor 2009-eind 2010 !!!
  ik dacht amai zolang !!!!
  wat meot ik doen help me ik kan nu neit gaan werken omdat ik geen opvang heb !!!!

  bedantk bij voorbaat
  Neirynck soraya

 2. geachte ik zoek al een tijdje kinderopvang voor men zoontje van 8maanden maar ik ben ingeschreven in het centrale systeem van kinderopvan van de stad antwerpen en ze konden mij geen plaats bieden!!
  ik heb dan contact opgenomen met onthaalmoeders en daar hebben ze de wachtlijst stop gezet.
  Dan heb ik gebelt naar noodopvang (okido)
  daar was alles volzet en is ook met een wacht lijst een noodopvang met een acht lijst.
  Nu heb ik vorige maand gebeld naar het centraal punt voor kinder opvang en kreeg daar iets te horen dat bijna niet te geloven was alles was vol zet voor 2009-eind 2010 !!!
  ik dacht amai zolang !!!!
  wat meot ik doen help me ik kan nu neit gaan werken omdat ik geen opvang heb !!!!

  bedantk bij voorbaat
  Neirynck soraya

Reacties zijn gesloten.