De werken aan de onderdoorgang onder de Sint-Jorisbrug.

Vraag:
Al sinds het voorjaar wordt er gewerkt aan een onderdoorgang onder de Sint-Jorisbrug. Aanvankelijk leken de werken goed op te schieten en het leek er op dat alles voor de Gentse Feesten afgerond zou zijn. Helaas is dat niet gelukt. Al maanden ligt de werf er schijnbaar afgewerkt bij maar de dranghekkens blijven staan. De verlichting lijkt nog te ontbreken.

* Wanneer komt de verlichting? Waarom sleept dit zo lang aan?
* Wanneer kan de onderdoorgang dan echt in gebruik genomen worden?


Antwoord Schepen Martine De Regge
‘Begin september is er met de aannemer een voorlopige oplevering doorgegaan die niet werd aanvaard en dit omwille van verschillende tekortkomingen die officieel werden vastgesteld.

De grote tekortkoming is uiteraard het ontbreken van de verlichting in de leuning die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het dossier (en niet in het minst voor de verkeersveiligheid). Dit is immers de enige verlichting voor deze onderdoorgang. De verlichting van de onderzijde van de brug volgens het lichtplan is voor doorgaand verkeer onafdoende.

Er werd tijdens deze bijeenkomst dan ook een PV van weigering opgemaakt conform de wetgeving op overheidsopdrachten en de aannemer moet zo vlug mogelijk deze tekortkomingen oplossen, zijn uitvoeringstermijn loop door deze weigering immers verder en is hierdoor tov de voorziene uitvoeringstermijn overschreden.

Vragenuurtje Gemeenteraad 21 oktober 2008
De boete die daartoe is opgenomen in het bestek (conform standaardbestek 250 ) zal dan ook bij de uiteindelijke oplevering worden toegepast.

Concreet heeft de aannemer ons op vandaag nog geen nieuwe aanvraag tot voorlopige oplevering (na afwerking tekortkomingen) overgemaakt en is hij nog steeds bezig om een oplossing te zoeken met zijn onderaannemer die instaat voor de verlichting.

Dit wordt uiteraard ook verder opgevolgd door de diensten. Zolang de verlichting niet in orde is kan de Stad Gent niet de verantwoordelijkheid nemen om deze zone open te stellen voor publiek (zelfs niet overdag) daar deze werkzone tijdens de werken strikt genomen volledig onder de verantwoordelijkheid van de aannemer valt’

Volgen! Delen!