Skype in de stad

Raadslid BRAECKEVELT stelt dat de VRT, met zo’n 2.000 werknemers, sinds 2008 een Skypeserver heeft geïnstalleerd. Dit laat de medewerkers van de VRT toe om gratis te bellen naar binnen- en buitenland. Overweegt de Stad Gent om Skype (internettelefonie) in de toekomst te hanteren?

Schepen Fatma PEHLIVAN antwoordt dat de Stad Gent en Digipolis de ontwikkelingen op het vlak van ICT op de voet volgen en dan ook op de hoogte zijn van het bestaan van deze vorm van internettelefonie. Momenteel heeft de Stad Gent echter nog geen concrete plannen om haar personeelsleden internettelefonie te laten gebruiken, en wel omwille van de volgende drie redenen:
1. De voornaamste reden waarom zowel bedrijven als particulieren van internettelefonie gebruik maken, is de hoge kostprijs van gewone telefoongesprekken, vooral dan naar het buitenland. Aan de Stad Gent worden internationale gesprekken slechts in beperkte mate gevoerd. Als men de vergelijking tussen de Stad Gent en de VRT maakt, zullen er bij de VRT waarschijnlijk veel journalisten zijn die gesprekken voeren met het buitenland en dan is het ook evident dat de VRT dit invoert.
2. Bovendien zijn er een aantal belangrijke technische bezwaren om aan de hele Stad Gent gebruik te maken van internettelefonie. Zo is de noodzakelijke netwerkcapaciteit niet voorhanden. Omdat er ook geen gebruik kan worden gemaakt van een open internetprotocol, is het niet mogelijk om de noodzakelijke bandbreedte te begrenzen.
3. Tot slot zijn er op dit moment slechts in beperkte mate toepassingen beschikbaar om internettelefonie te gebruiken en te beheren. Heel wat zaken – zoals de terugschakeling naar de receptie, het aanleggen van een centraal adressenboek en het instellen van een centrale autorisatie – zijn niet of slechts op een heel primitieve manier mogelijk.
Omwille van deze drie redenen is internettelefonie voor de Stad Gent vandaag nog geen valabel alternatief voor de vaste en mobiele telefonie van de Stad Gent. Uiteraard zal men de ontwikkelingen op het vlak van internettelefonie wel op de voet blijven volgen. Er kan immers worden verwacht dat er de komende jaren een groeiende integratie zal ontstaan tussen de vaste en mobiele telefonie enerzijds en de internettelefonie anderzijds. In de toekomst kan het standpunt over internettelefonie dan ook veranderen.

Vraag gesteld in de commissie op 9/12/2008

Volgen! Delen!