Fietsenstallingen Gent-Dampoort

Mevrouw Lien Braeckevelt, gemeenteraadslid
In de commissie Openbare Werken van 12 februari 2007 kaartte ik al het gebrek aan fietsenstallingen aan rondom het station Gent Dampoort. Er werd toen gezegd dat er overlegd zou worden met de NMBS over extra stallingen. Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en het aantal fietsenstallingen blijft problematisch.
Naar ik vernomen heb bent u hierover verder aan het onderhandelen met de NMBS.

– Hoe ver staat het met deze onderhandelingen?
– Hoeveel extra fietsenstallingen zouden er kunnen bijkomen?
– Op welke termijn zou dat haalbaar zijn?
– Zijn daar ook overdekte stallingen bij? Of een bewaakte stalling?

Mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Wonen
Zoals u ook aanhaalt, hebt u kunnen lezen dat de NMBS heeft toegezegd om het aantal stallingen te verhogen. Ze hebben ons beloofd dat binnen enkele maanden er ongeveer 178 fietsplaatsen zouden kunnen bijkomen. Dat wil zeggen dat er op de terreinen van de NMBS 1.100 plaatsen zijn. Samen met die aan de voorkant hebben we dan een 1.200 fietsstallingen over het geheel van het Dampoort-Station.

Een nieuw element is echter de intentie van de NMBS om ook een fietspunt te openen aan de Dampoort, waar we heel blij voor zijn. De procedure tot aanstelling van een uitbater is nog niet helemaal rond, maar uiteraard zijn wij als Max Mobiel kandidaat om dit te doen. We doen dit aan het Sint-Pietersstation. Het zou te gek zijn dat wij het niet zouden doen aan de Dampoort. In het kader van de overeenkomst, mochten we de uitverkorenen zijn, maar in het kader van die overeenkomst zal bekeken worden of er een mogelijkheid is om de stallingen te overdekken en ook bewaakte stallingen te voorzien. Als Stad zullen we hier zeker aandringen bij de NMBS om dit te bekomen.

Een fietspunt betekent ook dat er regelmatig zal worden gepatrouilleerd. Want we merken nu ook dat er heel veel fietsen blijven staan. Het labellen gebeurt, maar we focussen, daar moeten we eerlijk zijn, nu op het Sint-Pietersstation. Maar mochten we daar het fietspunt hebben, dan zullen we daar ook zeker veel regelmatiger labellen en ik ben ervan overtuigd dat dan de capaciteit, de capaciteit op zich zal niet verhogen, maar door het feit dat er heel veel fietsen zullen weggenomen worden dat we daar dus ook wel een stukje capaciteit zullen meer hebben. Dus laat ons duimen dat Max Mobiel het haalt en dat we daar een fietspunt ook nog kunnen krijgen.

Deze vraag werd gesteld op het vragenuurtje van 15/12/2008

De werken aan de onderdoorgang onder de Sint-Jorisbrug.

Vraag:
Al sinds het voorjaar wordt er gewerkt aan een onderdoorgang onder de Sint-Jorisbrug. Aanvankelijk leken de werken goed op te schieten en het leek er op dat alles voor de Gentse Feesten afgerond zou zijn. Helaas is dat niet gelukt. Al maanden ligt de werf er schijnbaar afgewerkt bij maar de dranghekkens blijven staan. De verlichting lijkt nog te ontbreken.

* Wanneer komt de verlichting? Waarom sleept dit zo lang aan?
* Wanneer kan de onderdoorgang dan echt in gebruik genomen worden?

“De werken aan de onderdoorgang onder de Sint-Jorisbrug.” verder lezen

Nieuw inschrijvingssysteem Gentse scholen

Janne is vorige week net één jaar geworden, maar toch moet ik al denken aan haar school. Beetje raar wel, als je bedenkt dat het wellicht nog twee jaar zal duren vooraleer ze echt naar school zal gaan. Dus was ik al eens aan het rondkijken gegaan. Op de website van De Stap vind je veel informatie. Ik wil Janne naar een school in de buurt sturen en dat moet wel lukken: er zijn zowat 8 scholen in de buurt. Maar welke dan? Je kan vanalles lezen, maar het beste is natuurlijk een bezoekje brengen aan de school. De opendeurdagen zijn al een tijdje achter de rug, maar op eenvoudige vraag aan de directie zou je een rondleiding kunnen krijgen. Sommige buurtwerkingen organiseren ook een gezamelijke rondleiding in de scholen in de buurt. In de gaten houden!

Maar wat met het inschrijvingssysteem? Wordt het weer kamperen? Vanavond was er -tegelijkertijd met de gemeenteraad- een vergadering van het LOP. Daarin werd een nieuw inschrijvingssysteem goedgekeurd. En toevallig had ik daar vanavond een aantal vraagjes over die dan meteen beantwoord werden.
“Nieuw inschrijvingssysteem Gentse scholen” verder lezen

Dampoort en Rozemarijnbrug

Dampoort is pure horror voor de fietsers schrijven De Standaard en De Gentenaar vandaag. Ik had het er onlangs nog over. En toevallig kon ik gisteren eindelijk mijn vraag stellen in de commissie openbare werken en mobiliteit. Helaas was het antwoord niet wat ik gehoopt had. Eerst moet de Handelsdokbrug er sowieso komen. Maar daar is ook nog geen geld of een oplossing voor. Ondertussen wordt er wel nog verder bestudeerd wat het beste zou zijn: een ondertunneling of een overspanning ter hoogte van de sporen. Maar sowieso is ook daar nog geen geld voor, noch bij de stad, noch bij het Vlaams Gewest. Men mag dus rekenen dat (minstens) de komende 5 à 6 jaar daar geen fundamentele veranderingen zullen gebeuren. Ondertussen zijn er voor voetgangers en fietsers geen verdere veiligheidsmaatregelen gepland. Niet het antwoord waar ik op gehoopt had, uiteraard.

Ook over de Rozemarijnbrug heb ik een vraag gesteld. Ook een bijzonder drukke verkeersas, waar alle soorten verkeer mekaar kruist: voetgangers, fietsers, auto’s, trams, … Fietsonderdoorgangen zouden het voor fietsers die de Coupure volgen al wat veiliger kunnen maken. Helaas is de brug te laag, waardoor een fietsonderdoorgang niet kan. Toch is men nu terug aan het onderzoeken of er geen mogelijkheden zijn langs de waterkant. Wordt vervolgd dus.

Kinderopvang – Tinkelbel

Proficiat, er is er ééntje jarig! Het systeem Tinkelbel Het centrale meldpunt voor kinderopvang bestaat vandaag exact één jaar! Als
toekomstige moeder en met veel toekomstige ouders in mijn vriendenkring hoor ik veel reacties over Tinkelbel. Iedereen vindt het een zeer handig systeem: met één telefoontje heb je je meteen ingeschreven in alle stadscrêches wat de zoektocht een stuk korter maakt. Nadeel is wel dat je lang onzeker bent over de opvang: pas vijf maanden voor de opvangdatum krijg je te horen of je al dan niet terecht kan in de stadscrêche van je keuze. Daarom ben je verplicht om alsnog op zoek te gaan naar andere opvangmogelijkheden.
Is er al een evaluatie gemaakt van het systeem?
“Kinderopvang – Tinkelbel” verder lezen

Parking Ramen en abonnementen

Vraag gesteld op 5/03/2007 op het vragenuurtje

De parking Ramen is bijna klaar. De opening is voorzien voor het voorjaar 2007.
Is er al een concrete datum voor de opening?
Veel bewoners zullen een zucht van opluchting slaken. De parkeerdruk in die buurt is immers enorm. Voor veel bewoners lijkt een abonnement op de parking dan ook een goede oplossing, zelfs al zijn er geen plaatsen voorbehouden voor de abonnementen.
Voor bewoners zijn er twee tarieven van abonnementen die in aanmerking komen:

  • 7 dagen op 7, 24 op 24 uur: 100 euro (maand) of 1100 euro (jaar);
  • 7 dagen op 7, van 18 tot 9 uur, plus overdag op de zon- en feestdagen: 25 euro (maand) of 275 euro (jaar).

Het eerste abonnement is natuurlijk het meest geschikt maar ontzettend duur. Voor veel mensen is dat een maandloon alleen al om hun auto te parkeren.
“Parking Ramen en abonnementen” verder lezen

De fietsstallingen aan het Sint-Pietersstation en Dampoort

Vraag gesteld op 12/02/2007 in de Commissie voor Openbare Werken, Stedenbouw, Woonbeleid, Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Stadswoningen

Onlangs kwam het nijpend gebrek aan fietsenstallingen aan het Sint-Pietersstation uitgebreid in de media. Volgens tellingen staan er ongeveer dubbel zoveel fietsen aan het station als er stallingen zijn (6000 fietsen tegenover 3000 plaatsen). Het stadsbestuur verstuurde daags nadien een persbericht dat de parking achter het station zou plaatsmaken voor een fietsenstalling. Ik juich deze beslissing toe maar ik heb hier nog enkele vragen bij.

  • Wanneer zou deze parking er komen en aan hoeveel fietsen zal deze parking plaats geven? Is er ondertussen al meer bekend over mogelijke alternatieven voor nog meer fietsenstallingen?

Ook aan Dampoort is er een schrijnend gebrek aan fietsenstallingen. Ook al kwamen er in november 100 extra fietsenstallingen erbij (capaciteit nu 922), het effect is nauwelijks waarneembaar. Er zijn te weinig plaatsen. De situatie is extra cynisch omdat automobilisten met een abonnement er wel gemakkelijk en gratis hun auto kunnen parkeren. Het type fietsenrek dat daar gebruikt wordt zorgt er bovendien dat fietsen snel beschadigd geraken: vooral de rem- en verlichtingskabels krijgen het zwaar te verduren wat de veiligheid van de fietsers niet bepaald verhoogd.
Het Dampoortstation zou een deel van de druk op het Sint-Pietersstation kunnen wegnemen tijdens de werken, maar daarvoor moet het wel vlot bereikbaar zijn voor fietsers.

  • Zijn er plannen voor meer en betere fietsenstallingen aan het station Dampoort? Zou er een bewaakte fietsenstalling kunnen komen aan het Dampoortstation? Vanaf wanneer?

Aan beide stations is de aanwezigheid van fietswrakken massaal. Fietsenstallingen worden blijkbaar vaak gebruikt als gemakkelijke dumping plaatsen voor afgedankte fietsen. Deze fietsen nemen wel de schaarse plaatsen in.

  • Om de hoeveel maanden worden fietswrakken gelabeld en opgeruimd? Volgens het persbericht zal er met “versterkte personeelsinzet aan structurele opruiming van fietswrakken gedaan worden.” Wat wordt hiermee bedoeld? Wordt dit ook bekeken in de fietsenstalling rechtover het oude Postgebouw aan het Sint-Pietersstation?

“De fietsstallingen aan het Sint-Pietersstation en Dampoort” verder lezen

De fietssluis in de Forelstraat

Vraag gesteld op 12/02/2007 in de Commissie voor Openbare Werken, Stedenbouw, Woonbeleid, Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Stadswoningen

De werken aan de Forelstraat zitten al een tijdje in het slop. De werken van Aquafin worden gekenmerkt door heel veel tegenslag. De laatste prognoses van Aquafin zouden stellen dat de straat terug open kan gaan vanaf april. De werken aan de Dendermondsesteenweg zouden beginnen eind april. De bewoners vrezen dat de Toekomststraat dan opnieuw massaal gebruikt zou worden als sluipweg om het stadscentrum binnen te rijden. Sommige bewoners opperen dat het beter zou zijn als deze doorgang blijvend afgesloten zou worden voor het autoverkeer. De doorgang zou kunnen fungeren als fietssluis om de talrijke fietsers een veilige oversteek over de stadsring te garanderen. Is het stadsbestuur op de hoogte van deze vraag? Wat is de houding van het stadsbestuur tov deze vraag?

Mevrouw Temmerman: De vraag van de bewoners is niet nieuw. In het verleden is de bewoners al uitgelegd dat de Toekomststraat fungeert als een ontsluitingsweg voor St-Amandsberg (en verder) naar het centrum/R40. De dubbele barrière van de Schelde en de spoorweg maken dat er enkel Delvinlaan , Toekomststraat-Forelstraat en Dampoort een verbinding geven tussen St-Amandsberg en het stadscentrum/R40. Tijdens de werken in de Forelstraat is de verkeersdruk in de Toekomststraat wat gedaald, maar zien we een stijging van de verkeersdruk in woonstraten. Het is dus de vraag of we daar een fietssluis kunnen creëren en tegelijk woonstraten zwaarder belasten met autoverkeer. Dit lijkt me dus zeker niet evident en ik ga nog eens ten gronde me daarover bezinnen. Hoe dan ook zal de vraag niet aan de orde zijn tijdens de werken aan de Dendermondsesteenweg, want dan zullen de normale verkeerscirculatiepatronen toch verstoord zijn.

De verkoopautomaten van De Lijn

Vraag gesteld op 12/02/2007 in de Commissie voor Openbare Werken, Stedenbouw, Woonbeleid, Stadsontwikkeling, Mobiliteit en Stadswoningen

Sedert De Lijn overal verkoopautomaten geïnstalleerd heeft, is het steeds moeilijker om nog langer een geldig vervoersbewijs te kopen.
Het grootste probleem is dat de blauwe verkoopautomaten geen geld teruggeven. Je moet dus al gepast geld op zak hebben (1,20€). Als je er anderhalve euro instopt dan krijg je geen geld terug en kon je je ticket evengoed aan de tramchauffeur gevraagd hebben. Als je er twee euro in stopt kom je zelf nog duurder uit.
Er zijn niet altijd alternatieven in de buurt waar er tramkaarten kunnen gekocht worden. Bovendien zijn die verdeelpunten (krantenwinkels en dergelijke) niet altijd open.
Ik ben me er van bewust dat het probleem zich vooral bij De Lijn bevindt.
Is het Stadsbestuur hier van op de hoogte? Mag/kan dit eigenlijk zomaar? Kan het stadsbestuur hier in tussenkomen? Konden de toestellen niet uitgerust worden met proton? Of konden de toestellen niet uitgerust worden dat ze ook geld konden teruggeven, zoals alle andere automaten?
“De verkoopautomaten van De Lijn” verder lezen